Publikace/ Ilustrace/ spolupráce/katalogy

08.01.2015 14:59

Ilustrace:

 

Hledání Ježíšovy tváře, Cristologická čítanka, Petr Jandejsek, Kateřina Bauer, Ivana Noble, JABOK,  Praha 2008, ISBN 978-80-904137-5-7

 

Stopy v Krajině putování po starých cestách za kapličkami a božími mukami, Jindřiška Černá, Tiskárna Strakonice,Volyně 2007, ISBN 978-80-239-9890-0, obrazová příloha Lukáš Tůma

 

Texty

 

Josef Portman knihtiskař Litomyšlský, Hana Klimešová, Lukáš Tůma Mrtvá grafika RML Litomyšl, 2008, ISBN 978-80-254-1161-2

 

Katalogy k výstavě

 

Hollar pocta Václavu Hollarovi, katalog k výstavě, SČUG HOLLAR, Praha 2007, ISBN 978-80-903 739-1-4

 

Lukáš Tůma / Zpaměti
Ke stejnojmenné výstavě vydala v roce 2014 Galerie výtvarného umění v Náchodě.
GVUN – kabinet kresby, grafiky a fotografie, 1. 5. – 22. 6. 2014. Autor textu katalogu a výstavy Vlastislav Tokoš. Grafická úprava a sazba Marek Macek. Reprodukce z archivu autora. Tisk Integraf Náchod. Náklad 400 kusů.
ISBN 978-80-87069-55-4

 

FIGURAMA

Figurama 10, Karel Pokorný, Boris Jirků a kol., repro foto archivy škol, Praha 2010, ISBN 978-80-254-67-12

Figurama 11, Karel Pokorný, Boris Jirků a kol.,text Viděné a Věděné Lukáš Tůma, repro foto archivy škol, Praha 2011, ISBN 978-80-904889-0-8

Figurama 12, Karel Pokorný, Boris Jirků a kol., repro foto archivy škol, Praha 2012, ISBN 978-80-904889-1-5

Figurama 13, Lukáš Tůma, Jaroslav Koléšek, Radek Petříček a kol., koncepce Karel Pokorný, Boris Jirků, repro foto archivy škol, Praha 2013,

ISBN 978-80-904889-2-2

Figurama 14, , Karel Pokorný, Boris Jirků a kol., repro foto archivy škol, Z studio Zlín 2014, ISBN 978-80-904889-3-9

Figurama 15, Lukáš Tůma, Radek Petříček, Jaroslav Koléšek, Tomáš Vejdovský a kolektiv,Text v katalogu "Á......znak" L. Tůma, koncepce Boris Jirků, Karel Pokorný, repro foto- archivy škol, tisk Z Studio Zlín 2015, ISBN 978-80-904889-4-6

www.figurama.cz

 

Vyhledávání

Kontakt

Lukáš Tůma Ke Krči 38/ Praha 4/ 147 00

Schnirchova 11/ Praha 7/ 170 00
737 680 054