Jan Melena/Rohaté myšlení krajinou/ Literární noviny, Čtvrtek, 09 Březen 2017 09:38

09.03.2017 17:31


Lukáš Tůma je jihlavský rodák, v současnosti žijící  v Praze.

Je absolventem pražské AVU, sochařského
ateliéru Jindřicha Zeithammla a ateliéru grafiky Jiřího
Lindovského. Jeho studia napovídají, že se věnuje jak grafice,
tak i soše.
Věnuje se také ilustrování knih

(Hledání Ježíšovy tváře, Kristologická čítanka - kolektiv
autorů a
Stopy v Krajině putování po starých cestách za kapličkami a
božími mukami
 -Jindřiška Černá).Ve třech místnostech galerie v Novoměstské radnici se Lukáš
Tůma představuje jako výsostný grafik. Tři místnosti plné
grafiky mezi sebou neznatelně přecházejí, ale s mírným
odstupem se ukáže, že je výstava podivuhodně různorodá,
zároveň kompaktní a myšlenkově homogenní.
V první
místnosti Tůma divákovi předkládá svůj grafický cyklus "Koza
v krajině" (2005). V sérii těchto grafik využil
oblíbenou techniku linorytu, kterou inovativním způsobem obohatil
o své vlastní tiskové nápady, takže grafiky působí na svoji
techniku zcela netypickým dojmem. To však nevadí, Tůma se zde
ukazuje jako zdatný experimentátor, který nad svojí prací
přemýšlí. Autor textu k Tůmově předchozí výstavě
nazvané "Zpaměti" Vlastislav Tokoš k tomuto grafickému
cyklu poznamenal: "
Zde
autor užil techniku linorytu a místo toho, aby ji realizoval
obvyklým postupem, vetřel barvu do matrice a tiskl z ní jako
při leptu Pak se s řemeslnou virtuozitou pustil do náročných
soutisků, aby dosáhl požadovaného výsledku. Vznikl tak zajímavý
monotematický grafický soubor, tištěný ze tří matric.
Doplňováním, kombinováním i různou technologií tisku rozehrál
velmi působivou hru grafických prostředků.
"
Dalším pozoruhodným uměleckým výkonem Lukáše Tůmy jsou
drobné grafiky v poslední, třetí místnosti prozaicky nazvané
"
Nic" a "Tak málo".
Jsou to do krajnosti redukované krajiny, které prošly filtrem
grafikovy mysli a byly zachyceny s minimálními prostředky,
tím jsou však vizuálně působivé. Lukáš Tůma ke své výtvarné
metodě napsal: "
Viděné
se v jediném momentě usadí v mysli. Po nějakém čase,
pokud se obraz netratí, s ním dále pracuji v kresbě -
skice. Kreslím to, co si z viděného pamatuji. Tak dochází
k přirozené redukci prvotní informace na podstatné,
k dialogu viděného s chtěným. Má vůle spolu s limity
a přednostmi grafických technik, ve kterých pracuji, pak dotvoří
výsledný obraz. Výsledek je pak součtem všech těchto
proměnných."

Ve
svých grafikách Tůma často používá systémů čar a linií,
které svojí precizností připomínají grafiky starých mistrů.
Svojí drobnopisnou, chvějivou linkou se přibližují rokokové
hravosti Jeana Baptista Le Prince, brilantního francouzského malíře
a grafika ve službách ruské carevny Kateřiny II. Veliké.
Tůmova
grafika je prchavě neuchopitelná, může svojí nejednoznačností
připomínat vlhké skvrny na starých zdech či rychle plující,
měnící se oblaka, které při okamžiku pozorování začnou
nabírat roztodivných tvarů, které již obdivoval Leonardo da
Vinci a ze kterých inspirován švýcarský psychiatr Hermann
Rorschach vytvořil svůj slavný psychologický test. Tůma svými
grafikami umně pracuje s divákovou fantazií, které tímto
předkládá výživnou potravu, po které se začnou v mysli
evokovat bujné myriády představ a myšlenek. Výstava je vizuálním
balzámem, krajinnou tinkturou příjemně omamující mysl vnímavého
diváka zbavujícího ho tím jeho těžkých každodenních
myšlenkových zápasů.


Vyhledávání

Kontakt

Lukáš Tůma Ke Krči 38/ Praha 4/ 147 00

Schnirchova 11/ Praha 7/ 170 00
737 680 054