Vl. Tokoš_Text Tůma Zpaměti

04.01.2015 14:27

Lukáš Tůma pochází z Vysočiny a stejně, jak je rozmanitá krajina toho kraje, je mnohovrstevná a pestrá i jeho tvorba. Má bohaté zkušenosti s malbou, vyjadřuje se kresbou i prostřednictvím grafických technik, ale také si vyzkoušel práci s hmotou, když se rozhodl pro stáž v sochařském ateliéru. Nejraději se věnuje grafice a experimentům s ní i objevování nových technologických postupů. Vyhledává inspirační zdroje z historie domácí i světové grafické tvorby. Grafické listy Lukáše Tůmy jsou charakteristické svojí vyvážeností, čistotou, ale také viděním obrazu i jeho obsahu a estetickou stránkou, která odpovídá současnému výtvarnému výrazu.

Velkoformátové grafiky s námět zátiší, které vystavil v náchodské galerii, pocházejí z cyklus Živé a neživé. Autor těmto grafikám věnoval velkou péči. Žánr zátiší studoval v dílech holandských mistrů 17. a počátku 18. století, kdy téma Stilleben bylo na vrcholu obliby a stálo v zájmu nejen uměnímilovné veřejnosti, ale i vášnivých sběratelů a obchodníků s uměním. Tůma zachoval pouze formu a náměty – t. j. hlubotiskovou techniku, formát, kompozici a vybrané motivy. Ale to je vše, co má společného s historickou předlohou. Jistě mohli bychom hledat i shodu v obsahu, symbolice jednotlivých motivů a zvláště při ikonografickém rozboru zobrazených zvířat. Kohout může ve skrytém významu asociovat zapření a lítost Sv. Petra, zvláště ve spojení s lebkou, jež přirozeně vede naši mysl k místu oběti Krista, vypodobněného v jiném listu například jako ryba. Podobně tak mohou být chápani i motýli – středověké symboly vzkříšení lidské duše. Naopak v opici by člověk středověku viděl svojí hanebnější a hříšnější podobu. Ovšem raně novověký učenec by v tomto zvířeti viděl symbol jednoho z pěti smyslů a to chuti anebo by v něm chápal narážku na malířství a sochařství dle oblíbeného latinského rčení ars simia naturale = umění je opice přírody, kdy umělec jako opice napodobuje přírodu. Vyvstává tedy otázka, do jaké míry sám autor, chtěl zobrazit mystický svět plný symbolů, narážek a jinotajů? Zda nejde jen o pouhou výtvarnou hru s motivy, které jsou pro autora přitažlivé, ale důležitý je kontrast mezi živým a neživým. Zmíněné protiklady se výtvarně snaží zvýraznit nejen barevností, ale i zvolenou komplikovanou technologií tisku. Pomocí volných matric a šablon vzniká výsledný soutisk. Navíc je nutné zmínit, že vyleptanou matrici, používanou k tisku z hloubky, Tůma tiskne výhradně z výšky. Vzniká tak půvabná „patina“, která dodává samotné grafice na hloubce a magické atmosféře. Takový autorský počin asociuje přirozeně zašlá, ztmavlá a místy i poškozená plátna starých mistrů holandských zátiší.

Podobně v klasickém duchu jsou zpracovány i grafiky s vyobrazením koz a kozlů. Zde autor užil naopak techniku linorytu a místo toho, aby ji vytiskl dle zvyklostí, zatřel barvu do matrice a pracoval s ní obdobně jako při tisku leptu. Následně s řemeslnou virtuozitou se pustil do náročných soutisků, aby dosáhl požadovaného výsledku. Vznikl tak zajímavý monotematický soubor grafik, tištěný ze tří matric. Doplňováním, kombinováním i různou technologií tisku rozehrál autor velmi působivou hru grafického umění.

Tématem nejnovějších prací se stala pro Lukáše Tůmu krajina. Zachycuje přírodu kolem sebe, cesty, místa jemu blízká i ta s romantickým nádechem. Zobrazuje skupiny stromů, vodní hladinu, ale i vysoký horizont nebo mraky.

K jedné ze svých oceněných grafik se vyjádřil: „Čárový lept ‚Velký mrak‘ je jedním z grafických listů z většího souboru ‚Cesty‘. Konkrétně ze série ‚Cesta mraků‘. Cesta pro mě znamená způsob poznání světa, kontemplaci, pohyb i setrvání. Chválím krásu všednosti. Náměty mé práce jsou běžné a všední. Nehledám je. Jsou všude kolem mne. Je úplně jedno, kde je zahlédnu. Vidím je v daný čas a na daném místě, způsobem ‚okamžiku‘.

Viděné se v jediném momentě usadí v mysli. Po nějakém čase, pokud se obraz neztratí, s ním dále pracuji v kresbě – skice. Kreslím to, co si z viděného pamatuji. Tak dochází k přirozené redukci prvotní informace na podstatné, k dialogu viděného s chtěným. Má vůle spolu s limity a přednostmi grafických technik, ve kterých pracuji, pak dotvoří výsledný obraz. Výsledek je pak součtem všech
těchto proměnných.“

V náchodské galerii jsou vystavené také velmi zajímavé sochařské práce. Jedná se o oblíbené zvířecí motivy – zajíce, kočku a slepici. Tedy opět všední a běžná domácí zvířata. Nicméně právě použitý materiál – dřevo, oživuje a propůjčuje duši těmto zoomorfním studiím. Povrch sochy je ozvláštněn nanesením plátkového stříbro. Na první pohled nevytváří kov homogenní strukturu, ale velmi působivá tmavší a světlejší místa.

Na pracích Lukáše Tůmy je vidět zanícenost, řemeslná promyšlenost, hravá zručnost, ale i vnitřní prožitek. Propojuje tradici se současným cítěním a hledá nové aktuální významy, které cudně a s rozvahou předkládá divákovi. Pohrává si s náměty, které se objevují v bezprostřední blízkosti autora, svébytným zpracováním jim dodává emotivní náboj i příjemné formální napětí.

Lukáš Tůma se narodil 12. 2. 1976 v Jihlavě.
Pracuje v Litomyšli na Fakultě restaurování Univerzity v Pardubicích, jako asistent Ateliéru výtvarné přípravy v grafické dílně. Žije s rodinou v Praze.

Studia
1990–1994 Škola uměleckých řemesel Brno, obor propagační a užitá malba.
1994–1998 Akademie výtvarných umění v Prahe, Ateliér grafiky I – škola Jiřího Lindovského.
1998–1999 Akademie výtvarných umění v Prahe, Ateliér sochařství II – škola Jindřicha Zeithammla.
1999–2000 Akademie výtvarných umění v Praze, Ateliér grafiky I – škola Jiřího Lindovského.

Zaměstnání
19952000 Střední umělecká škola grafická v Jihlavě, výuka výtvarné přípravy a navrhování.
20002002 civilní službu vykonával v Národní galerii v Praze.
20022005 Institut restaurování a konzervačních technik Litomyšl, asistent Ateliéru výtvarné přípravy.
Od roku 2005dosud Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, asistent Ateliéru výtvarné přípravy ‒ Grafická dílna.

Stáže a symposia
1995 – škola Beaux artes, Lorient, Francie.
1998 – Litografické symposium, Sigharting, Rakousko
2007 – Sympozium Bloch-blok. Židovské památky Prácheňska, Čkyně, Česká republika.
Od roku 2004 je člen Sdružení českých umělců a grafiků HOLLAR.

Samostatné výstavy
1995

Grafika. Zámek Větrný Jeníkov, Větrný Jeníkov, leden–únor.
1996
Grafika. Želivský klášter, Želiv, srpen.
Grafika. Literární čajovna, Havlíčkův Brod, únor.
1997
Grafika. Márnice židovského hřbitova, Telč, červenec.
1998
Grafika. Základní devítiletá škola, Čejč, červenec.
1999
Čtyři v jednom (společně s Jiřím Kývalou, Pavlem Pecinou a Josefem Sodomkou). Galerie AVU, Praha, listopad–prosinec.
Grafika a plastiky. Relaxační centrum a restaurace RELAX, Třebíč, listopad.
2000
Grafika a plastiky. Státní zámek Uherčice, Uherčice u Znojma, červenec–srpen.
2006
Lodyha, (společně s Jiřím Kývalou, Pavlem Pecinou a Josefem Sodomkou). Studio Paměť – Společnost pro záchranu kulturních hodnot, Praha, 30. 1. – 3. 3.
2007
Grafiky a plastika. Galerie Univerzity Pardubice, Pardubice, 28. 3. – 17. 5.
2012
Cesty – grafika. Portmoneum – Museum Josefa Váchala v Litomyšli, Litomyšl, 25. 11. – 31. 12.
2013
Cesty II – grafika. Večerní kavárna Souterrain, Praha, 9. 2. – 9. 3.
Krajinosti, (společně s Janem Horáčkem a Jiřím Kývalou). Sdružení Serpens, synagoga Na Palmovce, Praha – Libeň, 30. 4. – 18. 5. Úvodní slovo RNDr. Jiří Sádlo.
Mezi krajinou a zátiším. Foyer Divadla Komedie, Praha, 6. 9. – 31. 10.

Kolektivní výstavy
1996

2. ročník celostátní soutěže Grafika roku 1995 a 1. ročník ceny Vladimíra Boudníka. Občanské sdružení Inter-Kontakt-Grafik. Staroměstská radnice, Praha, 25. 1. – 25. 2.  
Studenti doc. Jiřího Lindovského. Hartigovský palác, Praha, říjen.
1997
3. ročník celostátní soutěže Grafika roku 1996 a 2. ročník ceny Vladimíra Boudníka. Občanské sdružení Inter-Kontakt-Grafik. Staroměstská radnice, Praha, 9. 1. – 10. 2.  
1998
Nový zákon v umění. Galerie Ambit, Minoritský klášter, Praha, březen.
4. ročník celostátní soutěže Grafika roku 1997 a 3. ročník ceny Vladimíra Boudníka. Občanské sdružení Inter-Kontakt-Grafik. Staroměstská radnice, Praha, 5. 1. – 1. 2.  
1999
5. ročník celostátní soutěže Grafika roku 1998 a 4. ročník ceny Vladimíra Boudníka. Občanské sdružení Inter-Kontakt-Grafik. Staroměstská radnice, Praha, 18. 1. – 21. 2.  
2000
Výstava diplomantů AVU, Průmyslový palác, Praha, červen–červenec.
6. ročník celostátní soutěže Grafika roku 1999 a 5. ročník ceny Vladimíra Boudníka. Občanské sdružení Inter-Kontakt-Grafik. Staroměstská radnice, Praha, 16. 1. – 28. 2.  
2001
Binacional de Arte y Color Peru – Republica Checa. Centre cultural Bellas Artes, Lima, Peru, duben – květen.
2003
Festival grafiky a fotografie Máchovy Litoměřice, 2. ročník. Město Litoměřice. Oblastní muzeum v Litoměřicích, Galerie Ve dvoře. Galerie Ve dvoře, Litoměřice, 14. 11. 2003 – 4. 1. 2004.
2004
Hosté Hollaru, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Galerie Hollar, Praha, září.
Festival-Sommer. Prager Akademie der Bildenden Kunste, Kunsthaus am Schuberg, Ammersbek, Německo, únor.
Výtvarná Litomyšl ´04. Městská galerie Litomyšl, Dům U Rytířů, Litomyšl, 10. 12. 2004 – 30. 1. 2005.
2005
Výtvarná Litomyšl ´05. Městská galerie Litomyšl, Dům U Rytířů, Litomyšl, 16. 12. 2005 – 29. 1. 2006
2006
Art BlackII. ročník pardubického výtvarného festivalu. Galerie Mázhaus, Galerie Sýpka, Pardubice, 28. 3.– 20. 5.
2007
Grafické desetiletí. Nová jména v Hollaru 1997–2007. Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Galerie Hollar, Praha, 20. 6. – 15. 7.
Pocta Václavu Hollarovi. 100 originálních leptů Václava Hollara. Přehlídka současné grafické tvorby členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Retrospektiva bibliofilských tisků Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Clam-Gallasův palác v Praze, 25. 9. ‒ 10. 11.
Sympozium Bloch-blok. Židovské památky Prácheňska.  Židovská synagoga, Čkyně, 5. 5. – 8. 5.
Výtvarná Litomyšl ´07. Městská galerie Litomyšl, Dům U Rytířů, Litomyšl, 14. 12. 2007 – 27. 1. 2008.
2008
Výtvarná Litomyšl ´08. Městská galerie Litomyšl, Dům U Rytířů, Litomyšl, 12. 12. 2008 – 25. 1. 2009
2009
Výtvarná Litomyšl ´09. Městská galerie Litomyšl, Dům U Rytířů, Litomyšl, 28. 11. 2009 – 17. 1. 2010.
2010
Výtvarná Litomyšl ´10. Městská galerie Litomyšl, Dům U Rytířů, Litomyšl, prosinec.
2011
17. ročník celostátní soutěže Grafika roku 2010 a 16. ročník ceny Vladimíra Boudníka. Občanské sdružení Inter-Kontakt-Grafik, Clam-Gallasův palác, Praha, Clam-Gallasův palác, Praha, 18. 1. – 20. 2.
Figurama 2011 a Artelerie. Výstava figurálních prací posluchačů a volné tvorby pedagogů vysokých uměleckých škol (UUD ZČU v Plzni, AVU v Praze, FMK UTB ve Zlíně, ASP w Poznaniu, FUD UJEP v Ústí nad Labem, VŠVU v Bratislavě, FU OSU v Ostravě, FVU AKU v Banskej Bystrici, AVP FR UPa, FA ČVUT v Praze). České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, Praha, 8. 3. – 30. 3.

Výtvarná Litomyšl ´11. Městská galerie Litomyšl, Dům U Rytířů, Litomyšl, 16. 12. 2011– 29. 1. 2012.
2012
18. ročník celostátní soutěže Grafika roku 2011 a 17. ročník ceny Vladimíra Boudníka. Občanské sdružení Inter-Kontakt-Grafik, Clam- Gallasův palác, Praha, 27. 2. – 1. 4.

Figurama 2012 a Artelerie. Výstava figurálních prací posluchačů vysokých uměleckých škol a volné tvorby pedagogů (UUD ZČU v Plzni, AVU v Praze, FMK UTB ve Zlíně, ASP w Katowicach, ASP w Poznaniu, FUD UJEP v Ústí nad Labem, VŠVU v Bratislavě, FU OSU v Ostravě, FVU AKU v Banskej Bystrici, AVP FR UPa, FA ČVUT v Praze, MKE Budapest, ALUO UNI v Ljubljani). České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, Ruzyně letiště, Praha, 7. 3. – 30. 3.
Kompot. Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UK v Praze, Praha – Albertov, 17. 4. – 31. 5.
Výtvarná Litomyšl ´12. Městská galerie Litomyšl, Dům U Rytířů, Litomyšl, 7. 9. –  25. 9. Industrial. Světovar – kulturní fabrika Plzeň, Plzeň, 12. 9. – 7. 10.
Artelerie. Avalon Business Center, Plzeň, 4. 10.– 18.11.  
Komorní grafika. Galerie Hollar, Praha, listopad.


2013
19. ročník celostátní soutěže Grafika roku 2012 a 18. ročník ceny Vladimíra Boudníka. Občanské sdružení Inter-Kontakt-Grafik Clam-Gallasův palác, Praha, 19. 2. – 17. 3.

Katalogy samostatných výstav
2007

Faltýnová, Martina; Smutný, Dalibor: Lukáš Tůma. Grafika, plastika. Katalog – skládačka k výstavě Grafiky a plastika v Galerii Univerzity Pardubice, Pardubice, 28. 3. – 17. 5.
 

Katalogy kolektivních výstav

2000
Kotalík, Jiří, T.; Diplomanti AVU 2000. Katalog ke stejnojmenné výstavě v Průmyslovém paláci, Praha, červen–červenec. Vydala Akademie výtvarných umění v Praze, Praha 2000.
2007
Grosmanová, Tatyana; Vilhelmová Vojtová, Lenka: Grafické desetiletí. Nová jména v Hollaru 1997–2007. Katalogová pozvánka ke stejnojmenné výstavě vydalo Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha 2007.
Autor neuveden: Pocta Václavu Hollarovi. Katalog k výstavě Pocta Václavu Hollarovi. 100 originálních leptů Václava Hollara. Přehlídka současné grafické tvorby členů SČUG Hollar. Retrospektiva bibliofilských tisků SČUG Hollar. Clam-Gallasův palác v Praze, 25. 9. – 10. 11. 2007. Vydalo Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha 2007.
2011
Jirků, Boris; Pokorný, Karel: Figurama 11a Artelerie. Katalog ke stejnojmenné výstavě vydalo občanské sdružení Figurama o. s., Praha 2011.
2012
Jirků, Boris; Pokorný, Karel: Figurama 12. a Artelerie. Katalog ke stejnojmenné výstavě vydalo občanské sdružení Figurama o. s., Praha 2012.

Ocenění
2013

Speciální cena Institutu mikroelektronických aplikací s. r. o. za techniku tisku z hloubky, čárový lept "Velký mrak", 19. ročník celostátní soutěže Grafika roku 2012 a 18. ročník ceny Vladimíra Boudníka. Občanské sdružení Inter-Kontakt-Grafik Clam-Gallasův palác, Praha, 19. 2. – 17. 3.

Spolupráce
2007
Novotisky matric a štočků z pozůstalosti nakladatele Josefa Portmona za účelem digitalizace sbírkových fondů Muzea města Litomyšle.  Realizováno 300 kusů v technikách zinkografie, dřevorytu, suché jehly, leptu a akvatinty od Josefa Čapka, Jana Konůpka, Zdenky Braunerové, Františka Kysely, Josefa Váchala, Alberta Shamoni, Georga Grosze, Regionální muzeum Litomyšl.
Ilustrace ke knize Jindřišky Černé Stopy v krajině. Realizované v technice autorská zinkografie. Regio Pošumaví o. s., Volyně.
2008
Ilustrace ke knize kolektivu autorů Čítanka christologických textů. Realizováno v technice čárového leptu. JABOK – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická v Praze.
2012
Novotisky matric historických štočků Augustovy tiskárny, ze sbírek Regionálního muzea v Litomyšli. Realizováno 999 kusů v technikách dřevořezu, dřevorytu, zinkografie, olovorytu a ocelorytu. Regionální muzeum v Litomyšli.
Novotisky z originálních dřevorytových matric, čtyřbarevného dřevorytu  Josefa Váchala Ex libris Marie Fričové, "Pohádka", ze sbírek Portmonea – Musea Josefa Váchala v Litomyšli. Portmoneum – Museum Josefa Váchala v Litomyšli.

Odkazy

www.grapheion.cz
www.lukastuma.cz


Zkratky

FaVU VUT v Brně – Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně.

FA VUT v Brně – Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně.

VŠUP v Praze – Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze.

UAK Wien – Universität für angewandte Kunst Wien, Univerzita užitého umění ve Vídni.

FH Mainz – Fachhochschule Mainz, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Mohuči.

UUD ZČU v Plzni – Ústav umění a designu Západočeské univerzity v Plzni.

AVU v Praze – Akademie výtvarných umění v Praze.

ASP w Katowicach – Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademie výtvarných umění v Katovicích.

FBA UP ve Valencii – Facultad de Bellas Artes Universitat Politècnica de València, Fakulta výtvarných umění Technické univerzity ve Valencii.
VŠVU v Bratislavě – Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave.

FMK UTB ve Zlíně – Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

ASP w Poznaniu – Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu, Akademie výtvarných umění v Poznani.

FUD UJEP v Ústí nad Labem – Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

FU OSU v Ostravě – Fakulta umění Ostravské univerzity v Ostravě.

FVU AKU v Banskej Bystrici – Fakulta výtvarných umení Akadémia umení Banská Bystrica.

AVP FR UPa – Ateliér výtvarné přípravy Fakulty restaurování Univerzity Pardubice.

FA ČVUT v Praze – Fakulta architektury Českého vysokého učení technického v Praze.

MKE Budapest – Magyar Képzőművészeti Egyetem Budapest, Maďarská akademie výtvarných umění v Budapešti.

ALUO v Ljubljani – Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Ljubljana, Vysoká škola výtvarných umění v Lublani.


Lukáš Tůma / Zpaměti
Ke stejnojmenné výstavě vydala v roce 2014 Galerie výtvarného umění v Náchodě.
GVUN – kabinet kresby, grafiky a fotografie, 1. 5. – 22. 6. 2014. Autor textu katalogu a výstavy Vlastislav Tokoš. Grafická úprava a sazba Marek Macek. Reprodukce z archivu autora. Tisk Integraf Náchod. Náklad 400 kusů.
ISBN 978-80-87069-55-4

Galerie výtvarného umění v Náchodě děkuje firmě Ekospol, s. r. o., za finanční podporu.


 

Vyhledávání

Kontakt

Lukáš Tůma Ke Krči 38/ Praha 4/ 147 00

Schnirchova 11/ Praha 7/ 170 00
737 680 054